phone-call 021-66468726

جزئیات

  • اردو سینما
  • تاریخ 26 اسفند 1398
  • نویسنده فاطمه جزینی

اردو سینما

اردوی سینما برای تمامی پایه ها

در ماه آذر اردوی تفریحی، فرهنگی سینما برای کلیه دانش آموزان برگزار شد. دانش آموزان دوره اول فیلم بنیامین و دانش آموزان دوره دوم فیلم تورنا 2 تماشا کردند.

اردو سینما
اردو سینما
اردو سینمااردو سینما
اردو سینما