phone-call 021-66468726

جزئیات

  • یلدای درخشانی، دی ماه 1399
  • تاریخ 6 دی 1399
  • نویسنده فاطمه جزینی

یلدای درخشانی، دی ماه 1399

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ ! یلدا مبارک جشن یلدای درخشانی دی ماه 1399